Ban Klang Krung

Home Office 3 ชั้น
Load : 325 Kg./4 Person
Size : 1050x1200 mm.
Speed : 0.30 m/s
ระบบ : Hydraulic

ติดตั้งลิฟต์สำนักงาน ไว้ใช้ภายในสำนักงาน ประตูสไลด์ข้างกระจก ตกแต่งด้วยฟังค์ชั่นปุ่มกดชั้น ปุ่ม Safety ไฟ LED และกระจกเงาบานใหญ่