top of page

Office 4 Floors Lat Krabang

ผลงานการติดตั้งลิฟต์บ้านในออฟฟิศ นำเข้าจากประเทศอิตาลี พร้อมปล่องลิฟต์ ติดตั้งภายนอกอาคาร 4 ชั้น
บริเวณข้างอาคาร ลูกค้าเลือกใช้เป็นลิฟต์สกรูที่ขับเคลื่อนเฉพาะ Plateform โดยใช้ปล่องลิฟต์เป็นห้องโดยสาร ตัวลิฟต์เลือกใช้เป็นสีขาว และผนัง 1 ข้างเป็นกระจกเพื่อความสวยงาม และสามารถมองเห็นวิวได้ขณะขึ้นหรือลงลิฟต์

Project : Office 4 Floors Lat Krabang

Location : Lat Krabang – Bangkok

Year : 2022

Systems : Screw

Floors : 4

Shaft : 1500 x 1460 mm

Load : 400 kg

Cabin : 1100 x 1400 mm

 
bottom of page