top of page

Khun Nueng Project

                ลิฟต์บ้าน 3 ชั้น ย่านประชาอุทิศ ติดตั้งลิฟต์บ้านใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ Wheelchair สามารถเข้าใช้งานได้ รับน้ำหนักได้มากถึง 400 Kg. ด้วยความเร็ว 0.15 m/s ขับเคลื่อนนิ่งจอดนิ่มตอบโจทย์การใช้งาน ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ #ลิฟต์บ้านSmartLift ได้ติดตั้งและดูแลลิฟต์บ้านดีไซน์สวยหรู ถูกใจ ตกแต่งได้ ง่ายต่อการใช้งาน

Screw

  • Speed 0.15 m/s

  • 3 Floors

  • Rated Load : 400 Kgs.

  • Shaft : 1500 x 1500 mm

  • Cabin : 1100 x 1400 mm

  • Pit : 50 mm

  • Door : 900x2000 mm

  • Manul Swing Door 

bottom of page