top of page

โรงแรม Vila La Vida
Project

2021-05-27.jpg
2021-06-02.jpg
15.jpg

ติดตั้งลิฟท์บ้านโรงแรม6ชั้น

ถ. เรียกร้องความสนใจ แขวง ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

  • 6 ชั้น

  • ระบบ ไฮดรอลิค  

  • ความเร็ว: 0.30 ม./วินาที

  • น้ำหนัก 400 กก

  • เพลา: 1500 x 1500 mm

  • ประตู: ประตูเปิดอัตโนมัติ silde

  • โลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม Scotch-Brite

bottom of page