คฤหาสน์ ย่านบางบอน
(Ban KhunChalerm)

Travel : 3 Floor
Load  : 400 Kg.
Size   : 1080x1240 mm
Door  : Swing Door