top of page

ลิฟต์สำหรับบ้านยุคใหม่ ติดตั้งง่าย ไม่ทำลายโครงสร้าง

เมื่ออายุมากขึ้นมักตามมาด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ปวดหลัง ปวดขา เดินไม่สะดวกเหมือนเดิม หลายบ้านจึงติดตั้งลิฟต์บ้านเพื่อทำให้การขึ้นลงแต่ละชั้นสะดวก สามารถรองรับวีลแชร์ได้ ซึ่งที่จริงแล้วการมีลิฟต์ไม่ได้เหมาะเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเท่านั้น แต่เหมาะกับทุกบ้านและใช้งานได้ทุกคนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการอยู่อาศัยได้

bottom of page