โครงการบ้านลัดดาวัลย์เลคโคโลเนียล

  • DomoFLEX120

  • ลิฟต์บ้าน ScrewDrive

  • 2 ชั้น

  • พิกัดโหลด: 340 KG

  • 4 ท่าน