top of page

หมู่บ้านลัดดาวัลย์โคโลเนียล
คุณวิวรรษ Project

                 ผลงานติดตั้งลิฟท์บ้านระบบสกูร 2 ชั้น นำเข้าพร้อมปล่องจากประเทศอิตาลี ติดตั้งที่หมู่บ้านลัดดาวัลย์ เลคโคโลเนียน ย่านบางบอน ติดตั้งตรงช่องว่างระหว่างบันได ดีไซน์ปล่องกระจกใส 4 ด้านเผยให้เห็นภายในลิฟท์และภายในเครื่องระบบสกูร แข็งแรง ทนทาน ใช้งานสะดวกสบาย

  • DomoFLEX120 

  • ScrewDriveHome ลิฟต์ 

  • 2 ชั้น 

  • เพลา : 1149 x 1584 mm

  • แท่น : 1015 x 1100 mm

  • สี : RAL 9006

  • พิกัดโหลด : 340 KG 

  • 4 คน

  • ความเร็ว : 0.15 ม./วินาที

  • หลุม : 0 mm

bottom of page