top of page

โครงการวัดอู่ตะเภา
(ประเภทพาโนรามา)

                 ติดตั้งลิฟท์โดยสารที่ วัดอู่ตะเภา จ.ชลบุรี โดยติดตั้งให้แก่เจ้าอาวาสซึ่งท่านอายุมากแล้ว จึงได้ติดตั้งลิฟท์โดยสารภายในดีไซน์ผนังกระจก 2 ด้าน ประตูกระจก 1 ด้าน และปล่องดีไซน์กระจกทั้ง 4 ด้าน ทำให้ออกมาเป็นลิฟท์แก้ว ใช้งาน 2 ชั้น สามารถใช้งานได้ทั้งเจ้าอาวาส พระลูกวัดและลูกศิษย์ ใช้งานขนของก็ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบาย

- พาโนรามาพร้อม ST / ST
- 800 กก.

- 2 ชั้น

- เพลา: 2000 มม. x 2000 มม.

- ห้องโดยสาร: 1350 มม. x 1400 มม.

- ความเร็ว 60 m / s

- ประเภทห้องโดยสาร: พาโนรามา

bottom of page