ไฮด์เฮอริเทจ คอนโด ย่านทองหล่อ

  • inDOMO ไฮดรอลิก

  • สไตล์: IDEA

  • ความเร็ว 18 ม. / นาที

  • 3 ชั้น

  • พิกัดโหลด: 400 KG

  • 5 ท่าน

  • หยุด / ลงจอด: 3/3

  • ประตูกระจก 2 ทาง