โครงการโรงงานไวไว _3 ชั้น _Outdoor

- ขับเคลื่อนด้วยสกรูแพลตฟอร์ม

- กลางแจ้ง 3 ชั้น

- 400 กก. น้ำหนัก

- ความเร็ว 0.15 ม. / วินาที

- เพลา 1500 x 1460 มม

- เปิดประตูสวิงอัตโนมัติ

- กระจก 1 ด้าน

- เหล็ก 2 ด้าน