top of page
13.jpg

Stardust Boutique Hotel
Hua Hin Projects

            ลิฟต์บ้าน SmartLift เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งนวัตกรรมการใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์การประหยัดพลังงาน

            ติดตั้งลิฟต์ "Stardust Boutique Hotel" โรงแรม 4 ชั้น ติดทะเลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับใช้งานภายในโรงแรมโดยดีไซน์ประตู Slide Automatic เฟลมกระจก ภายในลิฟต์ยังออกแบบเป็นกระจกอีก 1 ด้านเพื่อให้มีความสว่างจากภายนอกและแขกที่เข้าไปพักใช้งานยังมองออกไปเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของสวนของโรงแรมได้อย่างสวยงาม

            ลิฟต์รุ่นนี้จะประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้พลังงานได้ 2 รูปแบบ ทั้งพลังงานไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ไสตล์ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟแล้ว ยังช่วยชาติประหยัดพลังงาน และช่วยรักษ์โลกอีกด้วย

Project

stardust boutique 

Year

2021

Floor

4

Load

500 Kg.

Location

หัวหิน

Systems

Passenger Sling

Shaft

1635 x 1650 mm

Cabin

1200 x 1350 mm

LINE_ALBUM_STARDUST Hotel - Hua Hin (Sele)_๒๒๐๔๐๗_117.jpg
LINE_ALBUM_STARDUST Hotel - Hua Hin (Sele)_๒๒๐๔๐๗_115.jpg
15.jpg
12.jpg
23.jpg
7.jpg
22.jpg
19.jpg
3.jpg
10.jpg
bottom of page